”Ofte er kulturen den blinde makker, som bliver overset i beslutnings-processen”

Stifter af OCAI, Morten Aaby

Mange ledere stirrer sig blinde på de positive forandringer og gevinster, som nye tiltag kan betyde for deres organisation. Desværre er der tilsvarende mange, der glemmer at undersøge, hvordan planlagte forandringer vil passe ind i organisationens eksisterende kultur.

Ofte er kulturen den blinde makker, som bliver overset i beslutningsprocessen. Det er ærgerligt, for organisationens kultur er altafgørende for, om nye tiltag kan implementeres på holdbar vis. Virksomhedens kultur dannes af medarbejderne i organisationen. Den afspejler, hvordan medarbejderne tænker, føler og handler i virksomheden. Der er stor forskel på organisationskulturer, og visse kulturer kan være tungere at arbejde med, når man skal implementere nye tiltag. Ofte er det dog disse kulturer, der er bedst til at fastholde succesfulde forandringer.

Kultur kan forandres – men du skal vide hvordan

Det er ikke alle forandringstiltag og forandringsprocesser, der passer til en given virksomhedskultur. Det nytter bare ikke at skyde skylden udelukkende på kulturen, hvis nye tiltag falder til jorden. Kulturen i en organisation er ikke en given størrelse – som alt andet kan den forandres. For at forandre kulturen skal man kende den, og her er OCAI (Organizational Culture Assement Instrument) et uundværligt redskab, der gør det muligt for ledelsen at måle kulturen i virksomheden. OCAI giver samtidig et solidt grundlag for at vurdere, hvad der bedst kan svare sig – at tilpasse forandringerne til kulturen eller ændre kulturen, så den passer til forandringerne. Ofte er det en kombination af de to muligheder, der er at foretrække.

Det kræver viden og erfaring at styre en forandringsproces og foretage ændringer i virksomhedskulturen, så det udvirker reelle, langtidsholdbare forandringer. Derfor foretrækker mange virksomheder at benytte en konsulent, der kan bistå med implementeringen af de nye tiltag. Executives har specialiseret sig i kulturtilpasset forandringsledelse og rådgivning omkring implementering af nye teknologier, processer og kulturændringer i organisationer. Forandring kan være svær – men ikke umulig, og vi kan bistå dig hele vejen fra idé til eksekvering og opfølgning.

Du kan læse mere om vores konsulentydelser her.